سعیدسرمیلی

سعید

وبلاگ دوستان


دو يادداشت تاثيرگذار - پنجشنبه بیست و چهارم خرداد 1386
بدون حساب - یکشنبه بیستم خرداد 1386
لب دوست - دوشنبه چهاردهم خرداد 1386
تصاويري از نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتال - پنجشنبه دهم خرداد 1386
نخستين نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتال - دوشنبه هفتم خرداد 1386
خرمشهر - پنجشنبه سوم خرداد 1386
مبين 2 - سه شنبه یکم خرداد 1386
نمايشگاه كتاب - یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386
طرح قرآني - شنبه پانزدهم اردیبهشت 1386
معلم - چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت 1386
بر آب رفته (نمايشگاه كتاب) - یکشنبه نهم اردیبهشت 1386
حرف زدن - چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1386
بازي 300 (2) - شنبه یکم اردیبهشت 1386
بازي 300 (1) - چهارشنبه بیست و نهم فروردین 1386
نيمه پنهان (انرژي هسته‌اي) - یکشنبه بیست و ششم فروردین 1386
خواسته‌هاي ما - یکشنبه نوزدهم فروردین 1386
ملوانان انگليسي - پنجشنبه شانزدهم فروردین 1386
عيد تمام شد!؟ - دوشنبه سیزدهم فروردین 1386
پرده‌دري، پرده‌برداري يا پرده‌پوشي؟ - جمعه دهم فروردین 1386
معرفي وبلاگ - سه شنبه هفتم فروردین 1386
سالي كه گذشت - شنبه چهارم فروردین 1386
نام نويسنده - یکشنبه سیزدهم اسفند 1385
معرفي وبلاگ - چهارشنبه نهم اسفند 1385
بازتاب - سه شنبه یکم اسفند 1385
نام وبلاگ - پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1385
موضوع وبلاگ - دوشنبه بیست و هفتم آذر 1385
اخبار وبلاگ - شنبه بیست و پنجم آذر 1385
ثبت وبلاگ - سه شنبه چهاردهم آذر 1385
ميزبانها - یکشنبه دوازدهم آذر 1385
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 16:53  توسط سعیدسرمیلی  | 

وبلاگ

البسه تنگ - یکشنبه یازدهم دی 1390
زنده‌ام اي وطن - سه شنبه ششم دی 1390
Farsi TV - یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390
يك قصه بيش نيست - سه شنبه پانزدهم آذر 1390
تصميم صغري - پنجشنبه دهم آذر 1390
باكتريها، فناري را دوست دارند - دوشنبه هفتم آذر 1390
جهان خدايان - پنجشنبه سوم آذر 1390
مديريت محتوي: جستجو - یکشنبه بیست و نهم آبان 1390
گراني - چهارشنبه هجدهم آبان 1390
سنت ابراهيمي - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
نوسان قيمت كامپيوتر - شنبه چهاردهم آبان 1390
شبه الهام (2) - جمعه سیزدهم آبان 1390
عطر مريم - پنجشنبه پنجم آبان 1390
طنز اجتماعي - سه شنبه بیست و ششم مهر 1390
ريش زدن و تيغ زدن - دوشنبه بیست و پنجم مهر 1390
پول امضا وده - یکشنبه نهم آبان 1389
بي‌كاري - شنبه هشتم آبان 1389
ايران كهن - شنبه یکم آبان 1389
مصاحبه با زهرا - شنبه بیست و چهارم مهر 1389
دلبر ما - جمعه شانزدهم مهر 1389
مديريت محتوي، نرم افزار (2) - یکشنبه چهارم مهر 1389
مديريت محتوي، نرم افزار (1) - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
مديريت محتوي - یکشنبه بیست و یکم شهریور 1389
چند يادداشت وبلاگي - چهارشنبه هفدهم شهریور 1389
طرحي نو براندازيم - سه شنبه شانزدهم شهریور 1389
شبه الهام - سه شنبه شانزدهم شهریور 1389
ماه قرآن - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
سخن مكرر - دوشنبه هشتم شهریور 1389
شب قدر - یکشنبه هفتم شهریور 1389
مهين شهابي - سه شنبه دوم شهریور 1389
سد هسته‌اي شكست - شنبه سی ام مرداد 1389
تحمل روزه - جمعه بیست و نهم مرداد 1389
نتيجه سفر - پنجشنبه بیست و هشتم مرداد 1389
چه بد كردم؟ - پنجشنبه چهاردهم مرداد 1389
ديدارهاي غير مترقبه - سه شنبه دوازدهم مرداد 1389
محله قديمي - یکشنبه دهم مرداد 1389
سريالهاي سياه - پنجشنبه هفتم مرداد 1389
طلا و مس و پناهيان - پنجشنبه بیست و چهارم تیر 1389
قصه كله پاچه - دوشنبه بیست و یکم تیر 1389
ما ايرانيان - سه شنبه پانزدهم تیر 1389
كفشمو طلبيد - یکشنبه سیزدهم تیر 1389
جوجوي من، پيشي تو - شنبه دوازدهم تیر 1389
مانور قضايي (2) - چهارشنبه نهم تیر 1389
لينك دادن ممنوع - سه شنبه هشتم تیر 1389
محل كار من - دوشنبه هفتم تیر 1389
طاقت نقد - پنجشنبه سوم تیر 1389
مانور قضايي - سه شنبه هجدهم خرداد 1389
تغيير هراسي - دوشنبه هفدهم خرداد 1389
از توهم توطئه تا خود فريبي - یکشنبه شانزدهم خرداد 1389
شاه و امام - چهارشنبه دوازدهم خرداد 1389
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 16:51  توسط سعیدسرمیلی  | 

وبلاگ

البسه تنگ - یکشنبه یازدهم دی 1390
زنده‌ام اي وطن - سه شنبه ششم دی 1390
Farsi TV - یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390
يك قصه بيش نيست - سه شنبه پانزدهم آذر 1390
تصميم صغري - پنجشنبه دهم آذر 1390
باكتريها، فناري را دوست دارند - دوشنبه هفتم آذر 1390
جهان خدايان - پنجشنبه سوم آذر 1390
مديريت محتوي: جستجو - یکشنبه بیست و نهم آبان 1390
گراني - چهارشنبه هجدهم آبان 1390
سنت ابراهيمي - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
نوسان قيمت كامپيوتر - شنبه چهاردهم آبان 1390
شبه الهام (2) - جمعه سیزدهم آبان 1390
عطر مريم - پنجشنبه پنجم آبان 1390
طنز اجتماعي - سه شنبه بیست و ششم مهر 1390
ريش زدن و تيغ زدن - دوشنبه بیست و پنجم مهر 1390
پول امضا وده - یکشنبه نهم آبان 1389
بي‌كاري - شنبه هشتم آبان 1389
ايران كهن - شنبه یکم آبان 1389
مصاحبه با زهرا - شنبه بیست و چهارم مهر 1389
دلبر ما - جمعه شانزدهم مهر 1389
مديريت محتوي، نرم افزار (2) - یکشنبه چهارم مهر 1389
مديريت محتوي، نرم افزار (1) - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
مديريت محتوي - یکشنبه بیست و یکم شهریور 1389
چند يادداشت وبلاگي - چهارشنبه هفدهم شهریور 1389
طرحي نو براندازيم - سه شنبه شانزدهم شهریور 1389
شبه الهام - سه شنبه شانزدهم شهریور 1389
ماه قرآن - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
سخن مكرر - دوشنبه هشتم شهریور 1389
شب قدر - یکشنبه هفتم شهریور 1389
مهين شهابي - سه شنبه دوم شهریور 1389
سد هسته‌اي شكست - شنبه سی ام مرداد 1389
تحمل روزه - جمعه بیست و نهم مرداد 1389
نتيجه سفر - پنجشنبه بیست و هشتم مرداد 1389
چه بد كردم؟ - پنجشنبه چهاردهم مرداد 1389
ديدارهاي غير مترقبه - سه شنبه دوازدهم مرداد 1389
محله قديمي - یکشنبه دهم مرداد 1389
سريالهاي سياه - پنجشنبه هفتم مرداد 1389
طلا و مس و پناهيان - پنجشنبه بیست و چهارم تیر 1389
قصه كله پاچه - دوشنبه بیست و یکم تیر 1389
ما ايرانيان - سه شنبه پانزدهم تیر 1389
كفشمو طلبيد - یکشنبه سیزدهم تیر 1389
جوجوي من، پيشي تو - شنبه دوازدهم تیر 1389
مانور قضايي (2) - چهارشنبه نهم تیر 1389
لينك دادن ممنوع - سه شنبه هشتم تیر 1389
محل كار من - دوشنبه هفتم تیر 1389
طاقت نقد - پنجشنبه سوم تیر 1389
مانور قضايي - سه شنبه هجدهم خرداد 1389
تغيير هراسي - دوشنبه هفدهم خرداد 1389
از توهم توطئه تا خود فريبي - یکشنبه شانزدهم خرداد 1389
شاه و امام - چهارشنبه دوازدهم خرداد 1389
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 16:51  توسط سعیدسرمیلی  | 

استان ایلام

10 روش غلط - دوشنبه دهم دی 1386
موفقیت مدیران - دوشنبه دهم دی 1386
رضایت شغلی - یکشنبه نهم دی 1386
مدیریت زمان - یکشنبه نهم دی 1386
تعریف مدیریت - جمعه هفتم دی 1386
نطر شخصیتها - پنجشنبه ششم دی 1386
شعر - چهارشنبه پنجم دی 1386
مدارس هوشمند - چهارشنبه پنجم دی 1386
ارتباط - چهارشنبه پنجم دی 1386
احترام به معلم - سه شنبه چهارم دی 1386
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 21:11  توسط سعیدسرمیلی  | 

گروه مدیران مدارس متوسطه استان ایلام

حدود انتظارات - سه شنبه بیست و نهم آذر 1390
بهبود بخشیدن به مدریت مدرسه - شنبه نهم مهر 1390
ويژگيهاي مطلوب آزمونها - دوشنبه پانزدهم فروردین 1390
المپیاد مدیران - دوشنبه یازدهم بهمن 1389
برنامه سالانه - چهارشنبه پانزدهم دی 1389
نمونه سوالات ایین نامه اجرایی مدارس و آموزشی دوره متوسطه - پنجشنبه نهم دی 1389
رسالت گروههای آموزشی و چالشهای فرارو - پنجشنبه هجدهم آذر 1389
آموزش راهنمایی - چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389
آيين‌نامه‌ اجرايي‌ مدارس‌ - یکشنبه پانزدهم فروردین 1389
قیصر امین پور - شنبه چهاردهم فروردین 1389
ویژگی معلمین نمونه - شنبه چهاردهم فروردین 1389
شرح وظايف - شنبه بیست و دوم اسفند 1388
مدیریت رهبری در مدارس - دوشنبه دهم اسفند 1388
شاداب سازی - سه شنبه هفدهم آذر 1388
راهبردهايي براي موفقيت - سه شنبه هفدهم آذر 1388
ضرورت تحول در آموزش و پرورش - سه شنبه بیست و ششم آبان 1388
نظام ارزشیابی - دوشنبه بیست و پنجم آبان 1388
برنامه ریزی توسط مدیر - شنبه بیست و سوم آبان 1388
نقش آموزش در بهسازي نيروي انساني در هزاره سوم - پنجشنبه بیست و پنجم تیر 1388
مديريت دانش چيست؟ - چهارشنبه هفتم اسفند 1387
آموزش و پرورش تحولگرا - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
روابط انسانی در مدارس - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
چرا مدیران مدارس باید روان شناسی بدانند ؟ - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
۱۰۰ پیام مدیریتی - جمعه سیزدهم دی 1387
رهبري و مديريت اثر بخش در مدارس - چهارشنبه هشتم آبان 1387
علل بی‌انضباطی دانش‌آموزان - شنبه سی و یکم فروردین 1387
انگیزش در مدیریت - چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1387
چشم انداز اقتصادي- اجتماعي - شنبه بیست و پنجم اسفند 1386
بودجه و هزينه‏هاي جاري آموزشي - شنبه بیست و پنجم اسفند 1386
عوامل موثر بر بهبود مدیریت مدارس دوره متوسطه - یکشنبه نوزدهم اسفند 1386
خلاقیت عنصر گمشده در مدارس - جمعه هفدهم اسفند 1386
صد نکته در مدیریت تغییر - جمعه هفدهم اسفند 1386
پنج نوع مدرسه، شش محور سازماني - سه شنبه چهاردهم اسفند 1386
استرس و مديريت زمان - سه شنبه چهاردهم اسفند 1386
مدرسه كيفي جامع - شنبه یازدهم اسفند 1386
اثر بخشی - شنبه یازدهم اسفند 1386
نامه امام علی (ع )به مالک - جمعه دهم اسفند 1386
سند چشم انداز - جمعه دهم اسفند 1386
مسیولیت از نگاه امام - سه شنبه هفتم اسفند 1386
مثلث تغییرات - سه شنبه هفتم اسفند 1386
هوش سازمانی - شنبه چهارم اسفند 1386
نظریه آشوب - شنبه چهارم اسفند 1386
خلاقیت در مدیریت - شنبه چهارم اسفند 1386
سیر تاریخی - چهارشنبه نوزدهم دی 1386
کرازبی - دوشنبه هفدهم دی 1386
مدیریت پیامبر - دوشنبه هفدهم دی 1386
نظام اموزشی دبی - شنبه پانزدهم دی 1386
17 نکته - دوشنبه دهم دی 1386
فضایل اخلاقی مدیر - دوشنبه دهم دی 1386
جملاتی در موردمدیریت - دوشنبه دهم دی 1386
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 21:10  توسط سعیدسرمیلی  | 

گروه مدیران مدارس متوسطه استان ایلام

حدود انتظارات - سه شنبه بیست و نهم آذر 1390
بهبود بخشیدن به مدریت مدرسه - شنبه نهم مهر 1390
ويژگيهاي مطلوب آزمونها - دوشنبه پانزدهم فروردین 1390
المپیاد مدیران - دوشنبه یازدهم بهمن 1389
برنامه سالانه - چهارشنبه پانزدهم دی 1389
نمونه سوالات ایین نامه اجرایی مدارس و آموزشی دوره متوسطه - پنجشنبه نهم دی 1389
رسالت گروههای آموزشی و چالشهای فرارو - پنجشنبه هجدهم آذر 1389
آموزش راهنمایی - چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389
آيين‌نامه‌ اجرايي‌ مدارس‌ - یکشنبه پانزدهم فروردین 1389
قیصر امین پور - شنبه چهاردهم فروردین 1389
ویژگی معلمین نمونه - شنبه چهاردهم فروردین 1389
شرح وظايف - شنبه بیست و دوم اسفند 1388
مدیریت رهبری در مدارس - دوشنبه دهم اسفند 1388
شاداب سازی - سه شنبه هفدهم آذر 1388
راهبردهايي براي موفقيت - سه شنبه هفدهم آذر 1388
ضرورت تحول در آموزش و پرورش - سه شنبه بیست و ششم آبان 1388
نظام ارزشیابی - دوشنبه بیست و پنجم آبان 1388
برنامه ریزی توسط مدیر - شنبه بیست و سوم آبان 1388
نقش آموزش در بهسازي نيروي انساني در هزاره سوم - پنجشنبه بیست و پنجم تیر 1388
مديريت دانش چيست؟ - چهارشنبه هفتم اسفند 1387
آموزش و پرورش تحولگرا - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
روابط انسانی در مدارس - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
چرا مدیران مدارس باید روان شناسی بدانند ؟ - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
۱۰۰ پیام مدیریتی - جمعه سیزدهم دی 1387
رهبري و مديريت اثر بخش در مدارس - چهارشنبه هشتم آبان 1387
علل بی‌انضباطی دانش‌آموزان - شنبه سی و یکم فروردین 1387
انگیزش در مدیریت - چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1387
چشم انداز اقتصادي- اجتماعي - شنبه بیست و پنجم اسفند 1386
بودجه و هزينه‏هاي جاري آموزشي - شنبه بیست و پنجم اسفند 1386
عوامل موثر بر بهبود مدیریت مدارس دوره متوسطه - یکشنبه نوزدهم اسفند 1386
خلاقیت عنصر گمشده در مدارس - جمعه هفدهم اسفند 1386
صد نکته در مدیریت تغییر - جمعه هفدهم اسفند 1386
پنج نوع مدرسه، شش محور سازماني - سه شنبه چهاردهم اسفند 1386
استرس و مديريت زمان - سه شنبه چهاردهم اسفند 1386
مدرسه كيفي جامع - شنبه یازدهم اسفند 1386
اثر بخشی - شنبه یازدهم اسفند 1386
نامه امام علی (ع )به مالک - جمعه دهم اسفند 1386
سند چشم انداز - جمعه دهم اسفند 1386
مسیولیت از نگاه امام - سه شنبه هفتم اسفند 1386
مثلث تغییرات - سه شنبه هفتم اسفند 1386
هوش سازمانی - شنبه چهارم اسفند 1386
نظریه آشوب - شنبه چهارم اسفند 1386
خلاقیت در مدیریت - شنبه چهارم اسفند 1386
سیر تاریخی - چهارشنبه نوزدهم دی 1386
کرازبی - دوشنبه هفدهم دی 1386
مدیریت پیامبر - دوشنبه هفدهم دی 1386
نظام اموزشی دبی - شنبه پانزدهم دی 1386
17 نکته - دوشنبه دهم دی 1386
فضایل اخلاقی مدیر - دوشنبه دهم دی 1386
جملاتی در موردمدیریت - دوشنبه دهم دی 1386
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 21:10  توسط سعیدسرمیلی  | 

تکنولوژی،تربیت و زندگانی

نمرات درس روش تحقیق - شنبه ششم تیر 1388
پادکست یا رادیو بلاگ ابزاری برای آموزش - یکشنبه شانزدهم فروردین 1388
حوزه علمیه پیشگام آموزش مجازی - یکشنبه شانزدهم فروردین 1388
تبریک سال نو - شنبه پانزدهم فروردین 1388
نمرات درس اصول و فلسفه گروه ادبیات - پنجشنبه هفدهم بهمن 1387
یک اشتباه - جمعه چهارم بهمن 1387
نمرات گروه ادبیات فارسی و معارف اسلامی - پنجشنبه سوم بهمن 1387
کشتار مردم بی دفاع به کدامین گناه - دوشنبه شانزدهم دی 1387
آموزش مجازی مناسب برای معلمان - چهارشنبه یازدهم دی 1387
این ترم هم تمام شد - شنبه هفتم دی 1387
راهنمای منبع نویسی به سبک APA - یکشنبه دهم آذر 1387
افلاطون و تعلیم و تربیت - چهارشنبه ششم آذر 1387
معرفی وبلاگ دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه - چهارشنبه ششم آذر 1387
معرفی وبلاگ دانشجویان - چهارشنبه ششم آذر 1387
نظری راجع به تکالیف دانشجویان - چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1387
نمرات درس روش تحقیق - چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1387
عادات غلط نمره گیری و مزاحمتهای بعد از امتحان - چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1387
وبلاگ خالی - دوشنبه بیستم خرداد 1387
وبلاگ برای راهنمایی دانشجویان - دوشنبه بیستم خرداد 1387
تکلیف دانشجویان - دوشنبه بیستم خرداد 1387
دفاعیه دکتری - دوشنبه بیستم خرداد 1387
تکلیف این ترم و هدفهایش - یکشنبه هشتم اردیبهشت 1387
وبلاگ ابزاری برای رشد تفکر - یکشنبه هشتم اردیبهشت 1387
کلاس نابرابر - دوشنبه بیستم اسفند 1386
راهنمایی دانشجویان - دوشنبه بیستم اسفند 1386
فرصتی که سوخت - دوشنبه بیستم اسفند 1386
سفری به تهران - شنبه یازدهم اسفند 1386
کارگاه آموزشی برای اعضای هیات علمی - چهارشنبه یکم اسفند 1386
نمره امتحان - چهارشنبه یکم اسفند 1386
نمره امتحان - پنجشنبه یازدهم بهمن 1386
دمای زیر 20درجه! - چهارشنبه نوزدهم دی 1386
فرصت خوب برای یادگیری - چهارشنبه پنجم دی 1386
افراط در تعلیم و تربیت - سه شنبه چهارم دی 1386
تجربه کلاس مجازی - سه شنبه چهارم دی 1386
ایجاد رقابت در بین دانش آموزان یا همکاری بین آنها؟ - سه شنبه سیزدهم آذر 1386
کنفرانسهای علمی جهان - شنبه دهم آذر 1386
چگونه وبلاگ بنویسیم - دوشنبه نهم مهر 1386
رنجنامه ترمک تابستان - پنجشنبه بیست و پنجم مرداد 1386
وبلاگ وسیله ای برای آموزش - پنجشنبه سی ام فروردین 1386
امتحان مهم است یا یادگیری؟ - سه شنبه بیست و هشتم آذر 1385
معرفی وبلاگ - شنبه هشتم مهر 1385
انتقاد و ارائه راه حل جدید - پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1385

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 21:4  توسط سعیدسرمیلی  | 

وبلاگهای معلمان و مدارس راهنمایی

-مدرسه راهنمایی پسرانه بنیاد فرشچیان

۲-مدرسه راهنمایی شهید دانش-درس علوم

۳-مدرسه راهنمایی جواد الائمه2

۳-مدرسه راهنمایی ام البنین-زرین شهر اصفهان

۴-مدرسه راهنمایی بعثت تبریز

۵-معلمان ریاضی کشور

۶-گروه زبان انگلیسی راهنمایی -شهرستان کنگان

۷-مدرسه راهنمایی پرورش -روستای اوطمیش مهاباد

۸-مرکز راهنمایی شهید بهشتی بیرجند

۹-گروه آموزشی علوم تجربی-منطقه عباس آباد

۱۰-گروه آموزشی علوم تجربی-لرستان

۱۱-آموزشگاه راهنمایی دکتر شریعتی-قزوین

۱۲-بازاندیشی آموزشی در مدرسه ها-ایرج مومنی زاده

۱۳-گروه آموزشی زبان انگلیسی شهرستان جم-عباس ابراهیمی

۱۴-مدرسه راهنمایی علامه طباطبایی قم

۱۵-مدرسه راهنمایی فرهنگیان دزفول -مدرسه دکتر عصاریان-محمد کاظم پارسا فرد

۱۶-وبلاگ ریاضیات راهنمایی-حسین ابراهیم پور

۱۷-علوم تجربی راهنمایی شهید طاهری بروجن-عبدالله غلامیان

۱۸-مدرسه راهنمایی شریعتی مبارکه-جعفری

۱۹-مدرسه راهنمایی شهید صیاد شیرازی-شهرستان گنبد کاوس - عزیزا... عسگری

۲۰-مدرسه راهنمایی شهید آوینی-اسلام آباد غرب-درویشی

۲۱-مدرسه راهنمایی شهید مسعود رحیم زاده

۲۲-مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی احسان-شهرستان درود لرستان -افشین سرافراز

۲۳-گروه آموزشی مدیران شهرستان گنبد کاوس-عزیز ا... عسگری

۲۴-مدرسه راهنمایی عطار-سید محسن رضایی

۲۵-آموزش زبان انگلیسی دوره ی راهنمایی دیر

۲۶-گروه اموزشی علوم تجربی شهرستان گناباد

۲۷-آموزشگاه راهنمایی بشارت

۲۸-گروه آموزشی زبان انگلیسی دیر-مومنی زاده

۲۹-دبیران ریاضی -منطقه تحت جلگه از توابع شهرستان نيشابور

۳۰-آموزش زبان در سایت دیّر آموزش

۳۱-پرچین مامن مهر و وفا-مدیر مدرسه

۳۲-آموزش راهنمایی شهرستان گرمی

۳۳-گروه راهنمایی استان اردبیل

۳۴-آموزش زبان انگلیسی دوره راهنمایی-اسماعیل سلیمی

۳۵-وبلاگ آموزشی-احمد زراعتکار

۳۶-آموزش زبان انگلیسی

۳۷-زبان انگليسي سرايان -محمد الهی

۳۸-وبلاگ تخصصی راهنمایی و سایر مقاطع تحصیلی و بانک وبلاگ های آموزشی-نعمت جعفری

۳۹-آموزش حرفه و فن-علی قلی نیا

۴۰-مدرسه راهنمایی شهید بقایی بیدخت-محمد صادق زیبا

۴۱-گروه درسی حرفه و فن شهرستان میناب-عباسعلی رمضانی

۴۲-تشدید تفکر-رضا از قم

۴۳-وبلاگ تخصصی علوم اجتماعی شهرستان میبد-پوررجبی فیروزآبادی

۴۴-آموزش عربی راهنمایی-مهدی ولی الهی

۴۵-ریاضی راهنمایی-محمد حسن اکبری

۴۶-آموزش علوم تجربی-توحیدی

۴۷-رادیو اینترنتی آموزش زبان انگلیسی راهنمایی و دبیرستان-رسولی زاده و مومنی زاد

۴۸-علوم اجتماعی جوانرود-ایوب

۴۹-زبان انگلیسی گناباد-علیرضا ناصریان

۵۰-آهوی زیبا-امیرحسین

۵۱-آموزش علوم تجربی-قیصر عباسی -از شهر بروجن

۵۲-زبان انگلیسی منوجان-حسین مجتبی

۵۳-دبیرستان و راهنمایی غیر دولتی ممتاز اهر-امیر

۵۴-مدرسه غیر انتفاعی فردوسی میانه- محمد بیضایی

۵۵-جعبه علوم-دانشور

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 20:59  توسط سعیدسرمیلی  | 

وبلاگهای معلمان و مدارس دبیرستان و هنرستان

۱-دبیرستان کریم قبائیان

۲-هنرستان پژوهش

۳-گروه آموزشی فیزیک-شاهین شهر

۴-ادبیات فارسی ساری-پورولی

۵-قطار شیمی

۶-آموزش عربی-امید اکبری

۷-گروه زیست شناسی میناب-علی زاهدی

۸-شیمی شهرستان جم بوشهر-محمد ابراهیمی

۹-آموزش عربی

۱۰-بانک سوالات عربی مقطع متوسطه-علیرضا عیوضی

۱۱-گروه آموزشی زیست شناسی آذربایجانشرقی

۱۲-دبیرستان مهدیه داراب

۱۳-دبیرستان شاهد پسران بابلسر-عبدالله طاهری

۱۴-گروه آموزشی زیست شناسی سواد کوه

۱۵-زبان و ادبیات فارسی دبیرستان-خدابنده

۱۶-دبیرستان شریف العلما-ساری

۱۷-فرایند-بابک اسماعیلی

۱۸-گاه نوشت-الهه اسماعیلی

۱۹-گروه مدیران متوسطه شهرستان نجف آباد

۲۰-هنرستان فنی برق و کامپیوتر-اینانلو

۲۱-آموزشگاه زبان انگلیسی دبیرستان دخترانه آینده سازان دیر

۲۲-گروه زیست شناسی استان گلستان- زیست مراوه-حق پرست

۲۳-آموزش در لوای پرورش-فرهنگی

۲۴-آزمایشگاه زیست شناسی تبریز-سلیمان محبی

۲۵-گروه زبان انگلیسی ناحیه 2 کرمان-کاکویی

۲۶-آموزش زبان انگلیسی-محمد علی جباری

۲۷-ایلام آموزش-عباس رستمی

۲۸-دبیرستان دکتر عصاریان دزفول -عباس قلمبر

۲۹-مرجع ریاضیات-بندرعباس-محمد علی غنی پور

۳۰-زیست شناسی تبریز-سلیمان محبی

۳۱-گروه آموزشی هنر کاردانش استان گلستان-فیروزفرد

۳۲-زبان انگلیسی-احمد محمدنژاد

۳۳-دبیرستان فرهنگ-سبحان عباس پور

۳۴-آثار هنری شمس الله ساروقی دهگلان

۳۵-تعالی در کامپیوتر -محمدی

۳۶-ریاضیات شاه کلید گشودن رازهای هستی-ساری-فاطمه اسد نیا

۳۷-یک شاخه شعر-ابراهیم زاده

۳۸-آموزشی-درسی و مهرورزی-محمودی

۳۹-آموزش عربی-نامور از اردبیل

۴۰-جغرافیا-عباس دوکوهکی

۴۱-عربی- علی یزدان پناه

۴۲-دست نوشته های من-معلم ادبیات-امیر حسن مغیث

۴۳-تحولات حسابداری در ایران- سیاوش وزیری مهر

۴۴-جم آزمون-علی اندلیب

۴۵-شاهین پریگرین-حسین دهقان

۴۶-آموزش-اسماعیل جعفری

۴۷-روانشناسی-ابراهیم سواری

۴۸-تکنولوژی درسی و گروههای آموزشی پارس آباد-حسین عدل جو

۴۹-دبیرستان دخترانه نمونه دولتی حضرت خدیجه-نوشین رنجبر

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 20:58  توسط سعیدسرمیلی  | 

بانک وبلاگهای آموزشی کشور

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 20:57  توسط سعیدسرمیلی  | 

آرشیو موضوعی

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 20:56  توسط سعیدسرمیلی  | 

وبلاگهای اساتید دانشگاه و دانشجویان دکتری

۱-مدرسه ،دانشگاه ،اجتماع

۲-مدرسه سبز-

۳-شراره ها و شکوفه ها-

۴-هرکسی را توتمی هست و قلم توتم ماست-

۵-تربیت شهروندی

۶-آموزش مجازی کامپیوتر-

۷-یادداشت های یک مردم نگار-

۸-وب آموز

۹-علیرضا صادقی

۱۰-یادگیری الکترونیکی

۱۱-آموزش و یادگیری الکترونیکی-

۱۲-دانشکده فرش هریس

۱۳-زمین لغزش-

۱۴-آموزش و پرورش و آموزش عالی-

۱۵-آموزش عالی-

۱۶-روانشناسی تربیتی-

۱۷-وب نوشت عبدالعزیز مولودی

۱۸-سخن-

۱۹-فلسفه تعلیم و تربیت-

۲۰-جامعه شناسی و زندگی روزمره در ایران

۲۱-ارتباطات پنجره ای به سمت اندیشیدن برای ارتباطات-

۲۲-دکتر علی دلاور

۲۳-نادری زاده دانشجوی دکتری برنامه ریزی

۲۴-مطالعات برنامه درسی-

۲۵-دانشجوی دکتری علوم تربیتی دانشگاه وسترن کانادا-

۲۶-گلزار ادب-

۲۷-مدیریت نوین در هزاره سوم-

۲۸-نیلوفر-

۲۹-تعلیم و تربیت-

۳۰-گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل-

۳۱-فرصتی برای دانشجویانم برای ارتباط-

۳۲-ارتباطات-

۳۳-وبلاگ یک استاد خارجی

۳۴-وب سایت رسمی دکتر علی خلخالی-

۳۵-استاد تدریس-

۳۶-دکتر سید مهدی سجادی

۳۷-آموزشی-

۳۸-اکولوژی بوم شناسی-

۳۹-انجمن علمی-تربیتی دانشگاه آزاد اراک

۴۰-یاددهی و یادگیری علوم تجربی-

۴۱-وبلاگ حقوقی انصاف-

۴۲-اساتید ریاضی دانشگاه پیام نور اصفهان-

۴۳-دانشجویان دوره دکتری رشته ارتباطات دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

۴۴-مديريت و برنامه ريزي آموزشي-

۴۵-دل سوخته پایدار-

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 20:52  توسط سعیدسرمیلی  | 

وبلاگ مدیران

-مدیریت نوین مدارس-حسن میرزایی

۲-مدیر مدرسه-اعظم گلی زواره

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 20:47  توسط سعیدسرمیلی  | 

وبلاگ و وب سایت مجلات علمی داخلی و خارجی

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 20:46  توسط سعیدسرمیلی  | 

وبلاگهای مفید در زمینه آموزشی

۱-آدرس آموزش و پرورش کشورهای مختلف

http://nanavaran.blogfa.com/post-2.aspx

۲-سایت دولت

۳-حکمت تربیت-محمد حسنی

۴-گروه آموزش و پرورش

۵-وب سایت تخصصی فناوری اطلاعات

۶-یادگیری سیار -عبدالحمید پهلوزاده

۷-سایت تخصصی علوم

۸-مدیریت مدارس

۹-طنین تربیت-سعید شعبانلو

۱۰-مدارس شهرستان بندر گز

۱۱-شاخص های آموزشی-فرهاد خشکباری

۱۲-آموزگار-اصغر آمالی

۱۳-مرکز تربیت معلم امام خمینی کاشان

۱۴-آموزش spss

۱۵-آینه پژوهش-فرهاد سلطانی

۱۶-آموزش زبان انگلیسی-مهدی توکل

۱۷-میعاد گاه دانشجویان ایرانی در آلمان

۱۸-تعلیم و تربیت در ایران-محمدی

۱۹-دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰-مدرسه فرایند -وبلاگ همه معلمان و شاگردان ایران

۲۱آموزش در لوای پرورش-فرهنگی

۲۲-نکات تربیتی-سید مهدی صالحی

۲۳-وبلاگ شخصی مدیریت-مطالبی برای مدیران مدارس خارج از کشور-عادل واسطی

۲۴-آدرس پایگاههای اینترنتی آموزشی

۲۵-کتابخانه الکترونیکی فارسی

۲۶-کوروش بهشتی

۲۷-علمی تحقیقی و نظرات شخصی-صادقی

۲۸-مطالب جالب و متنوع درباره زبان انگلیسی

۲۹-یادگیری فعال بصورت آنلاین

۳۰-زبان انگلیسی-حبیب الماسیان

۳۱-سایت بی بی سی برای زبان آموزان متوسطه و پیشرفته

۳۲-مجلس انس-کریم نظری

۳۳-ترفندهای رایانه و اینترنت-رضا سامانیان

۳۴-مقالات علمی مدیریت آموزشی-اسلامیه

۳۵-مرکز مشکلات ویژه یادگیری شاهرود-آرین

۳۶-آموزش شبکه-رضا شهبازی

۳۷-کلینیک فنی و تخصصی میناب

۳۸-اندیشکده اینترنتی

۳۹-کتابهای کمک درسی رایگان-علیرضا میزانیان

۴۰-ویژگیهای تدریس اثربخش-مهناز-ر

۴۱-تجارب یک معلم -مریم بهجتی

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 20:38  توسط سعیدسرمیلی  | 

وبلاگهای اداره ها - گروهها و انجمن های آموزش و پرورش

-کارشناسی تکنولوژی آموزشی-مازندران

۲-گروههای آموزشی متوسطه

۳-سایت های مدارس خرم آباد لرستان

۴-گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی بوشهر

۵-وزارت آموزش و پروش

۶-دفتر آموزش و پروش پیش دبستانی و ابتدایی

۷-دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی

۸-گروه آموزشی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات -شاهین شهر اصفهان

۹-گروههای درسی آموزش عمومی-شاهین شهر اصفهان

۱۰-کارشناسی گروههای آموزشی شهرستان گناباد -محمد مهدویان

۱۱-انجمن علمی آموزشی مدیریت واحدهای آموزشی

۱۲-وبلاگ آموزش متوسطه میبد -دهقانی

۱۳-وب سايت علوم تجربي كلات نادر -بهنام پیروی

۱۴-ارزشیابی تحصیلی و تربیتی عمومی اردبیل

۱۵-گروه زبان انگلیسی متوسطه شهرستان ایلام-عباس رستمی

۱۶-گروه ریاضی ناحیه 2 بندرعباس-محمد مهدی قلندری

۱۷-گروه ریاضی آموزش متوسطه شهرستان مهاباد

۱۸-گروههای آموزشی استان قم-ابراهیم زاده

۱۹-گروه آموزشی زبان انگلیسی مقطع متوسطه شهرستان ساوه -عباس اکبری

۲۰-پرهیب-انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی-استان قم -آقای ابراهیم زاده

۲۱-کارشناسی آموزش ابتدایی زرین شهر -شکر الله نصیری

۲۲-گروههای آموزشی مقطع متوسطه ناحیه 2تبریز-نوری

۲۳-زیست شناسی ناحیه 1همدان-سراوکی

۲۴-مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ملکان-آقایی

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 20:37  توسط سعیدسرمیلی  | 

موتورهای جستجوی علمی و کنفرانس و کتابخانه علمی

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 20:36  توسط سعیدسرمیلی  | 

علی(ع)


علی درعرش اعلی بی نظیراست

علی برعالم وآدم امیراست

به عشق نام مولایم نوشتم

چه عیدی بهترازعید غدیراست

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 11:39  توسط سعیدسرمیلی  | 

مطالبی درباره غدیر

توضیحات:عید غدیر در سیره اهل‏بیت(ع) تنها نه به عنوان «روزى تاریخى‏» ، بلکه به عنوان یک‏«عید اسلامى‏» مطرح است. عید بودن آن نیز، مراسم و سنتهاى خاصى‏را مى‏طلبد و نه تنها باید آن را عید دانست، بلکه باید آن را عید گرفت و به شادمانى پرداخت و به عنوان تعظیم شعائر دینى، آن‏را بزرگ داشت و برشکوه آن افزود، تا ارزشهاى نهفته در این روزعظیم، همواره زنده بماند و سیره معصومین(علیهم السلام)احیاگردد. مسابقه «غدیر» و «عیدگرفتن‏» این روز مقدس، به زمان ‏پیامبراکرم(ص)مى‏رسد. در دوران ائمه دیگر نیز این سنت دینى‏ادامه داشته و امینان وحى الهى، همچون امام صادق(ع)و امام‏رضا(ع)آن را آشکار ساخته و یادش را گرامى و زنده نگه مى‏داشتند. پیش از آنان نیز، امیرالمومنین(ع)احیاگر این عید بود. رمز عید بودن «غدیر» نیز، کمال دین و اتمام نعمت در سایه‏تداوم خط رسالت در شکل و قالب امامت‏ بود. به فرمان پیامبر خدا(ص)مسلمانان مامور شدند «ولایت‏» را به‏صاحب ولایت تبریک گویند و با آن حضرت بیعت کنند. رسول خدا نیزبراین نعمت الهى شادمانى کرد و فرمود: «الحمدلله الذى فضلناعلى جمیع العالمین.» آیه قرآن که به صراحت، این روز را روز اکمال دین و خشنودى‏پروردگار از این واقعه و این تعیین وصى دانسته، رمزدیگرى ازعید بودن غدیرخم است. فرخندگى این روز و عظمت این مراسم و عیدبودن غدیر، در آن روز و لحظه برهمگان روشن بود. این نکته راحتى «طارق بن شهاب‏» مسیحى که در مجلس عمربن خطاب حضور داشت،فهمیده بود که گفت: اگر این آیه(الیوم اکملت لکم‏دینکم...)(مائده / 3) در میان ما نازل شده بود، روز نزول آیه‏را عید مى‏گرفتیم. هیچ یک از حاضران نیز حرف او را رد نکردند. خود عمر نیز سخنى گفت که به نوعى پذیرش حرف او بود. عید گرفتن غدیر غدیر، تنها نه به عنوان «روزى تاریخى‏» ، بلکه به عنوان یک‏«عید اسلامى‏» مطرح است. عید بودن آن نیز، مراسم و سنتهاى خاصى‏را مى‏طلبد و نه تنها باید آن را عید دانست، بلکه باید آن را عید گرفت و به شادمانى پرداخت و به عنوان تعظیم شعائر دینى، آن‏را بزرگ داشت و برشکوه آن افزود، تا ارزشهاى نهفته در این روزعظیم، همواره زنده بماند و سیره معصومین(علیهم السلام)احیاگردد. همه این ویژگیها براى این روز بزرگ، موقعیتى والا و ارزشمندپدید آورد، آنچنان که رسول خدا(ص)و ائمه هدى و مومنانى که پیروآنان بودند، از موقعیت این روز شادمان بودند. مقصود ما از«عیدگرفتن‏» این روز نیز همین است. خود حضرت رسول نیز به این‏نکته اشاره و تصریح فرموده است، از جمله در روایتى که ‏مى‏فرماید: «روز غدیرخم، برترین اعیاد امت من است، روزى است که خداى‏متعال مرا فرمان داد تا برادرم على‏بن ابى‏طالب را به عنوان‏پرچمى هدایتگر براى امتم تعیین کنم که پس از من به وسیله اوراهنمایى شوند، و آن، روزى است که خداوند در آن روز، دین راکامل ساخت و نعمت را بر امتم به کمال و تمام رساند و اسلام رابه عنوان دین، برایشان پسندید.» کلام دیگر پیامبر(ص)که فرموده بود: «به من تهنیت‏بگویید، به‏من تهنیت‏بگویید.» نیز نشان دهنده همین عید بودن روز غدیر درکلام حضرت رسول است. خود امیرالمومنین(ع)در ادامه خط پیامبر، این روز را عید گرفت‏و در سالى که روز جمعه با روز غدیر مصادف شده بود، در ضمن خطبه‏ عید فرمود: «خداوند متعال براى شما مومنان، امروز دو عید بزرگ وشکوهمند را مقارن قرار داده است که کمال هرکدام به دیگرى است،تا نیکى واحسان خویش را در باره شما کامل سازد و شما را به راه‏رشد برساند و شما را دنباله‏رو کسانى قرار دهد که بانور هدایتش‏روشنایى گرفته‏اند و شما را به راه نیکوى خویش ببرد و به نحوکامل از شما پذیرایى کند. پس جمعه را محل گردهمایى شما قرارداده و به آن فراخوانده است، تا گذشته را پاک سازد و آلودگیهاى‏جمعه تا جمعه را بشوید، نیز براى یادآورى مومنان و بیان خشیت‏تقوا پیشگان مقرر ساخته است و پاداشى چند برابر پاداشهاى‏مطیعان در روزهاى دیگر قرار داده و کمال این عید، فرمانبردارى‏از امرالهى و پرهیز از نهى او و گردن نهادن به طاعت اوست. پس‏توحید خدا، جز با اعتراف به نبوت پیامبر(ص)پذیرفته نیست و دین،جز با قبول ولایت‏به امر الهى قبول نمى‏شود و اسباب طاعت‏خدا جزبا چنگ زدن به دستگیره‏هاى خدا و اهل‏ولایت، سامان نمى‏پذیرد. خداوند در روز غدیر، برپیامبرش چیزى نازل کرد که بیانگراراده‏اش در باره خالصان و برگزیدگان است و او را فرمان داد که‏پیام را ابلاغ کند و از بیماردلان و منافقان هراس نداشته باشد وحفاظت او را عهده دار باشد... . (تا آنجا که فرمود:)رحمت‏ خدا برشماباد! پس از پایان این‏تجمع، به خانه‏ها برگردید و به خانواده خود، وسعت و گشایش دهیدو به برادران خود نیکى کنید و خداوند را بر نعمتى که ارزانى‏تان‏کرده، سپاس گویید. باهم باشید، تا خداوند هم متحدتان سازد، به‏یکدیگر نیکى کنید، تا خداوند هم الفت‏شما را پایدار کند، ازنعمت الهى به یکدیگر هدیه دهید، آن گونه که خداوند برشما منت‏نهاده و پاداش آن را در این روز، چندین برابر عیدهاى گذشته وآینده قرار داده است. نیکى دراین روز، ثروت را مى‏افزاید و عمررا طولانى مى‏کند. ابراز عاطفه و محبت‏به هم در این روز، موجب‏رحمت و لطف خدا مى‏شود. تا مى‏توانید، در این روز از وجودتان خرج‏خانواده و برادرانتان کنید و در برخوردها و ملاقاتها ابرازشادمانى و سرور کنید... » آیین عید غدیر و ائمه ائمه اهل‏بیت(علیهم السلام)، این روز را شناخته و شناسانده وآن را عید نامیدند و همه مسلمانان را به عیدگرفتن آن دستوردادند و فضیلت آن روز و ثواب نیکوکارى در آن را بیان کردند. فرات بن احنف مى‏گوید: به امام صادق(ع)عرض کردم: جانم فدایت! آیا مسلمانان عیدى برتر از عید فطر و قربان و جمعه و روز عرفه‏دارند؟ فرمود: آرى! با فضیلت‏ترین، بزرگترین و شریفترین روز عیدنزد خداوند، روزى است که خدا دین را در آن کامل ساخت وبرپیامبرش محمد(ص)این آیه را نازل فرمود: (الیوم اکملت لکم‏دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دینا)گفتم: آن‏کدام روز بود؟ فرمود: هرگاه یکى از پیامبران بنى‏اسرائیل‏مى‏خواست جانشین خود را تعیین کند و انجام مى‏داد، آن روز را عیدقرار مى‏دادند. آن روز، روزى است که پیامبر اکرم(ص)على(ع)را به‏عنوان هادى امت نصب کرد و این آیه نازل شد و دین کامل گشت ونعمت‏خدا بر مومنان، تمام‏شد. گفتم: آن روز، کدام روز از سال‏است؟ فرمود: روزها جلو و عقب مى‏افتد، گاهى شنبه است، گاهى یک‏شنبه، گاهى دوشنبه، تا... آخر هفته. گفتم: در آن روز، چه کارى‏سزاوار است که انجام دهیم؟ فرمود: آن روز، روز عبادت و نماز وشکر و حمد خداوند و شادمانى است، به خاطر منتى که خدا بر شمانهاد و ولایت ما را قرار داد. دوست دارم که آن روز را روزه ‏بگیرید. حسن بن راشد از امام صادق(ع)روایت مى‏کند که: به آن حضرت عرض‏کردم: جانم فدایت! آیا مسلمانان را جز عید فطر و قربان، عیدى‏است؟ فرمود: آرى اى حسن! بزرگتر و شریف‏تر از آن دو. پرسیدم: چه‏ روزى است؟ فرمود: روزى که امیرالمومنین(ع)به عنوان نشانه ‏راهنما براى مردم منصوب شد. گفتم: فداى شما! در آن روز چه کارى‏سزاوار است که انجام دهیم؟ فرمود: روزه مى‏گیرى و برپیامبر ودودمانش درود مى‏فرستى و از آنان که در حقشان ستم کردند، به‏درگاه خدا تبرى مى‏جویى. همانا پیامبران الهى به اوصیاء خویش‏دستور مى‏دادند روزى را که جانشین تعیین شده، «عید» بگیرند. پرسیدم: پاداش کسى که آن روز را روزه بگیرد چیست؟ فرمود: برابربا روزه شصت ماه است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 11:38  توسط سعیدسرمیلی  | 

مطالب وبلاگ

  ٩ خرداد ۱۳٩٠ :: تسلیت
» ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: برنامه امتحانات پایه های اول ، دوم، سوم راهنمایی در خرداد 1390
» ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: برگزاری مراسم جشن تکلیف
» ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: مراسم جشن هفته معلم
» ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: مراسم اسقبال از معلمان
» ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: مجمع عمومی مدیران
» ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: مجمع عمومی مدیران
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: هفته معلم
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: هفته کارگر
» ٢٩ فروردین ۱۳٩٠ :: روز ارتش
» ٢٧ فروردین ۱۳٩٠ :: روشهای کاربردی پرورش خلاقیت در دانش آموزان
» ٢٤ فروردین ۱۳٩٠ :: 10 نکته مهم برای یک مدیر موفق
» ٢٤ فروردین ۱۳٩٠ :: 25فروردین روزعطار نیشابوری
» ۱٦ فروردین ۱۳٩٠ :: هفته بهداشت
» ٢٤ اسفند ۱۳۸٩ :: تبریک نوروز1390
» ٢٤ اسفند ۱۳۸٩ :: نکات ایمنی در چهارشنبه سوری
» ۸ اسفند ۱۳۸٩ :: هشتم اسفند
» ۱۱ دی ۱۳۸٩ :: روز بصیرت
» ۱۱ دی ۱۳۸٩ :: برترین مسابقات آزمایشگاهی مرحله مدرسه ای
» ۱۱ دی ۱۳۸٩ :: مسابقات آزمایشگاهی مرحله اول
» ۱۱ دی ۱۳۸٩ :: برنامه کتبی نوبت اول دیماه 89
» ۱۱ دی ۱۳۸٩ :: برنامه دروس شفاهی نوبت اول
» ۱ دی ۱۳۸٩ :: چهل حدیث درباره امام حسین(ع)
» ۱۱ آذر ۱۳۸٩ :: اجرای طرح مدام و مانور زلزله
» ۳ آذر ۱۳۸٩ :: عید غدیرخم
» ٢٩ آبان ۱۳۸٩ :: تبریک عید قربان
» ٢٤ آبان ۱۳۸٩ :: برترین آزمون تخصصی مرحله اول
» ۱٥ آبان ۱۳۸٩ :: 13 آبان
» ۱٥ آبان ۱۳۸٩ :: 14 آبان
» ۱۳ آبان ۱۳۸٩ :: حضور مشاور در مدرسه
» ۱۱ آبان ۱۳۸٩ :: تسلیت همکار محترم جناب آقای متقی
» ۱۱ آبان ۱۳۸٩ :: افتتاحیه مدرسه قرآنی- هفته تربت بدنی- انتخابات شورای دانش آموزی
» ٩ آبان ۱۳۸٩ :: برنامه سالانه مدرسه با عنوان پنجره همت و اداره
» ٩ آبان ۱۳۸٩ :: راه انداز سیسم تلفن گویا
» ٢ آبان ۱۳۸٩ :: اعمال ذالحجه
» ٢٩ مهر ۱۳۸٩ :: بازگشایی مدرسه
» ٢٧ مهر ۱۳۸٩ :: میلاد امام رضا(ع)
» ٢۱ مهر ۱۳۸٩ :: کلاس کارگروهی اولیا دانش آموزان پایه اول
» ۱٩ مهر ۱۳۸٩ :: انتخابات انجمن اولیا ومربیان
» ۱٧ مهر ۱۳۸٩ :: هفته ناجا
» ۱٧ مهر ۱۳۸٩ :: میلاد حضرت فاطمه معصومه(س)
» ۱٤ مهر ۱۳۸٩ :: برنام کاری سالانه مدرسه راهنمایی نمونه دولتی آمل
» ۳٠ آذر ۱۳۸۸ :: یک روز مدرسه در اختیار دانش آموز
» ۱٢ آذر ۱۳۸۸ :: علی(ع)
» ۱٢ آذر ۱۳۸۸ :: مطالبی درباره غدیر
» ۱٢ آذر ۱۳۸۸ :: تبریک
» ۱٦ شهریور ۱۳۸۸ :: اعمال شب قدر
» ۱٦ شهریور ۱۳۸۸ :: روزه از نظر قرآن
» ٢٩ خرداد ۱۳۸۸ :: دریافت نمره
» ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: برنامه امتحانی نوبت دوم خرداد 1388
» ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: نفرات برترآزمون طرح تکمیلی
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: اسامی دانش آموزان برتر مسابقات فرهنگی هنری
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: معلم
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: ولادت حضرت زینب(س)
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: روز شورا
» ٢٩ فروردین ۱۳۸۸ :: روز ارتش
» ٢٢ فروردین ۱۳۸۸ :: جشنواره تدریس دانش آموزی
» ٢٠ فروردین ۱۳۸۸ :: ثبت نام آزمون ریاضی
» ٢٤ اسفند ۱۳۸٧ :: میلاد پیامبر اکرم(ص) وامام جعفر صادق (ع)
» ۱٩ اسفند ۱۳۸٧ :: روند آموزشی نوبت اول
» ۱٧ اسفند ۱۳۸٧ :: جشنواره تدریس دانش آموزان
» ۱٥ اسفند ۱۳۸٧ :: ولایت وامامت
» ۱٥ اسفند ۱۳۸٧ :: آغاز امامت حضرت مهدی(عج)
» ۱۳ اسفند ۱۳۸٧ :: تغییرزمان برگزاری آزمون علمی آینده سازان
» ٥ اسفند ۱۳۸٧ :: رحلت پیامبراکرم(صلی الله وسلم)
» ٥ اسفند ۱۳۸٧ :: شهادت امام رضا(علیه السلام)
» ٥ اسفند ۱۳۸٧ :: رحلت پیامبراکرم(صلی الله وسلم)
» ٥ اسفند ۱۳۸٧ :: شهادت امام حسن (علیه السلام)
» ٢٧ بهمن ۱۳۸٧ :: اعلام تاریخ برگزاری آزمون
» ٢٧ بهمن ۱۳۸٧ :: اربعین امام حسین(ع)
» ٢٧ بهمن ۱۳۸٧ :: اربعین
» ٢٠ بهمن ۱۳۸٧ :: امام در فرودگاه
» ٢٠ بهمن ۱۳۸٧ :: دهه ی فجر
» ٢٠ بهمن ۱۳۸٧ :: سخنرانی امام خمینی(ره)
» ٢٠ بهمن ۱۳۸٧ :: روزشمار انقلاب
» ۱٩ بهمن ۱۳۸٧ :: 19بهمن 1357
» ۱٢ بهمن ۱۳۸٧ :: شعر 12 بهمن
» ۱٢ بهمن ۱۳۸٧ :: 12بهمن
» ۸ بهمن ۱۳۸٧ :: دهه ی فجر
» ٥ بهمن ۱۳۸٧ :: اسامی شهدای 6 یهمن سال 1360 آمل
» ٥ بهمن ۱۳۸٧ :: اسناد اتحادیه کمونیست های ایران در واقعه آمل
» ٥ بهمن ۱۳۸٧ :: بزرگ داشت شهدای 6 بهمن سال 1360 آمل
» ۳٠ دی ۱۳۸٧ :: تغییر آزمون
» ٢٢ دی ۱۳۸٧ :: بزرگان کربلا
» ۱٢ دی ۱۳۸٧ :: اسامی شهدای کربلا
» ۱٠ دی ۱۳۸٧ :: فلسطین
» ٩ دی ۱۳۸٧ :: سخنانان بزرگان درباره محرم
» ٩ دی ۱۳۸٧ :: محرم
» ۳٠ آذر ۱۳۸٧ :: سنت ایرانی » یلـدای ایرانـی
» ٢٤ آذر ۱۳۸٧ :: ولادت امام علی النقی الهادی(علیه السلام
» ٢٤ آذر ۱۳۸٧ :: غدیر در محضر بزرگان
» ٢٤ آذر ۱۳۸٧ :: عید غدیر در سیره اهل‏بیت(ع)
» ۱٤ آذر ۱۳۸٧ :: عجایبی از قرآن کریم
» ۱٤ آذر ۱۳۸٧ :: نفرات برتر آزمون تخصصی مرحله دوم( دینی وقرآن، ادبیات،علوم، ریاضی)
» ۱۱ آذر ۱۳۸٧ :: در باره ازدواج
» ۱۱ آذر ۱۳۸٧ :: ازدواج حضرت علی(ع) با حضرت فاطمه(س)
» ٩ آذر ۱۳۸٧ :: قانونمند مطالعه کنیم
» ٩ آذر ۱۳۸٧ :: تغییر زمان برگزاری کلاس بنیه علمی
» ٤ آذر ۱۳۸٧ :: دعای فرج
» ٤ آذر ۱۳۸٧ :: مقاله
» ٤ آذر ۱۳۸٧ :: دوستانه
» ۳ آذر ۱۳۸٧ :: ۳ آذر ۱۳۸٧
» ۳ آذر ۱۳۸٧ :: چرا13 نحس است
» ٢٩ آبان ۱۳۸٧ :: غییر زمان آزمون تخصصی
» ٢۸ آبان ۱۳۸٧ :: هفته کتاب
» ٢۸ آبان ۱۳۸٧ :: هفته بسیج
» ٢٦ آبان ۱۳۸٧ :: الهی
» ٢٠ آبان ۱۳۸٧ :: میلاد امام رضا(عیله السلام)
» ۱٦ آبان ۱۳۸٧ :: مسابقه شطرنج
» ۱٤ آبان ۱۳۸٧ :: منتخبین آزمون
» ۱۳ آبان ۱۳۸٧ :: شعر بسیج
» ٦ آبان ۱۳۸٧ :: برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی
» ۱ آبان ۱۳۸٧ :: بر نامه سالانه آموزشی مدرسه راهنمایی نمونه پسر
» ۱ آبان ۱۳۸٧ :: شورای دانش آموزی
» ٢٩ مهر ۱۳۸٧ :: منتخبین مسابقات ورزشی- فرهنگی هنر 80تا 87 مدرسه راهنمایی نمونه
» ٢۸ مهر ۱۳۸٧ :: انتخاب انجمن
» ۱۸ مهر ۱۳۸٧ :: انتخاب انجمن اولیاء ومربیان
» ۱٧ مهر ۱۳۸٧ :: مقاله
» ۱٧ مهر ۱۳۸٧ :: برگزاری مراسم همدردی با کودکان فلسطین
» ٢٠ شهریور ۱۳۸٧ :: ماه رمضان
» ۱٧ شهریور ۱۳۸٧ :: نفرات برتر مسابقات آزمایشگاهی استانی
» ۱٧ شهریور ۱۳۸٧ :: چهل حدیث درباره روزه
» ۱٦ شهریور ۱۳۸٧ :: ماه رمضان
» ۱٦ شهریور ۱۳۸٧ :: ره آورد ماه رمضان
» ۱٢ شهریور ۱۳۸٧ :: نتایج مسابقات
» ۱٢ شهریور ۱۳۸٧ :: حدیث روز
» ۳٠ امرداد ۱۳۸٧ :: نیمه شعبان
» ۳٠ امرداد ۱۳۸٧ :: سیرت حضرت مهدی(عج)
» ۱٥ امرداد ۱۳۸٧ :: اسامی دانش آموزان ثبت نام شده ورودی پایه اول راهنمایی
» ۱٤ امرداد ۱۳۸٧ :: قبولی دانش آموزان
» ۱٤ امرداد ۱۳۸٧ :: ماه شعبان
» ٢۱ خرداد ۱۳۸٧ :: اصول طرح سوال(ویژه دبیران وهمکاران محترم).پ: آزمونهای عینی ازجمله چندگزینه ای
» ۱٩ خرداد ۱۳۸٧ :: ‏‎اصول طرح سوال ( ویژه دبیران وهمکاران محترم)-ب : آزمون های کوتاه پاسخ
» ۱۳ خرداد ۱۳۸٧ :: اصول طرح سوال ( ویژه دبیران وهمکاران محترم)-الف :آزمون های تشریحی
» ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: شرایط زندگی اجتماعی وشکل گیری شخصیت ورفتار فرد(قابل توجه والدین گرامی)
» ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: مطالعه موفق با تمرکز
» ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: نکات علمی وتربیتی
» ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: ده نکته در مورد تکالیف درسی(قابل توجه والدین گرامی)
» ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: شرایط وروش های مطالعه کیفی وموثر(آسیب شناسی مطالعه)
» ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: روش مساله محور - قابل توجه همکاران محترم
» ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: برگزاری آزمون مرحله یازدهم درس ریاضی سوم راهنمایی
» ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: درخواست مطلب
» ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: اسامی برترین های آزمون مرحله نهم
» ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: اطلاع رسانی به مخاطبان
» ٢٧ فروردین ۱۳۸٧ :: روش های ایجادانگیزه
» ٢٥ فروردین ۱۳۸٧ :: آزمون تکمیلی استان
» ٢٥ فروردین ۱۳۸٧ :: برگزاری آزمون عمومی
» ٢٥ فروردین ۱۳۸٧ :: جلسه عمومی اولیای محترم دانش آموزان
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 11:35  توسط سعیدسرمیلی  | 

موضوعات وبلاگ

 تبریک(٥)
» مسابقات(۳)
» انتخابات(۳)
» ماه رمضان(۳)
» چهل حدیث(٢)
» هفته بسیج(٢)
» نفرات برتر(٢)
» شورای دانش آموزی(٢)
» دانش آموزی(۱)
» تخصصی 1(۱)
» تیمی مدرسه(۱)
» آزمون ریاضی(۱)
» الهی نامه به(۱)
» نبیت 14 معصوم(۱)
» تغییر آزمون(۱)
» مرحله 4 عمومی(۱)
» بازگشت رهبر(۱)
» انقلاب به وطن(۱)
» اولین سخنان امام(۱)
» دربهشت زهرا(۱)
» تغییرزمان برگزاری(۱)
» آزمون علمی آینده سازان(۱)
» مقام دوم(۱)
» تبریک روز ارتش(۱)
» تبریک روز شورا(۱)
» ولادت حضرت زینب(۱)
» آزمون طرح تکمیلی(۱)
» خرداد1388(۱)
» رتبه اول(۱)
» دریافت نمره(۱)
» از نظر قرآن(۱)
» مطالبی درباره(۱)
» عیدغدیرخم(۱)
» اداره مدرسه(۱)
» توسط دانش آموزان(۱)
» برنام سالانه(۱)
» مدرسه 90-1389(۱)
» هفته نیروی(۱)
» نتیجه انخابات(۱)
» انجمن اولیا ومربیان(۱)
» کلاس کارگروهی(۱)
» اولیا دانش آموزان پایه اول(۱)
» انتخابات شورای دانش آموزی(۱)
» برنامه سالانه مدرسه(۱)
» با عنوان پنجره همت و اداره(۱)
» افتتاحیه مدرسه قرآنی(۱)
» هفته تربت بدنی(۱)
» ازدواج حضرت علی(ع)(۱)
» اجرای طرح مدام(۱)
» و مانور زلزله(۱)
» درباره امام حسین(ع)(۱)
» برنامه کتبی نوبت(۱)
» اول دیماه 89(۱)
» مرحله اول(۱)
» برترین مسابقات آزمایشگاهی(۱)
» مرحله مدرسه ای(۱)
» روز بصیرت(۱)
» هشتم اسفند(۱)
» روز امورتربیتی(۱)
» نکات ایمنی(۱)
» در چهارشنبه سوری(۱)
» شعار بهداشت(۱)
» گرامی باد(۱)
» غییر آزمون(۱)
» مرحله دو(۱)
» چرا 13(۱)
» نحس است(۱)
» بمناسبت(۱)
» تغییر زمان(۱)
» کلاس بنیه علمی(۱)
» اول ذیحجه(۱)
» آزمون مرحله(۱)
» دوم تخصصی(۱)
» عجایبی(۱)
» از قرآن(۱)
» اسامی شهدای(۱)
» 72تن کربلا(۱)
» آزمون(۱)
» برنامه(۱)
» مرگ(۱)
» جشنواره(۱)
» ازدواج(۱)
» خورشید(۱)
» ماه(۱)
» مسابقات آزمایشگاهی(۱)
» انتخاب(۱)
» میلاد حضرت مهدی(عج)(۱)
» مبارکباد(۱)
» ره آورد(۱)
» آزمایشگاهی(۱)
» درباره روزه(۱)
» عید غدیر(۱)
» هفته کتاب(۱)
» 81-80تا87-1386(۱)
» انجمن اولیاء ومربیان(۱)
» منتخبین مسابقات(۱)
» هفته معلم(۱)
» انتظامی(۱)
» آسیب شناسی مطالعه(۱)
» روز پرستار(۱)
» عیدغدیر(۱)
» تمرکزحواس(۱)
» شرایط زندگی ورشدکودک(۱)
» برنامه امتحانی(۱)
» سیرت(۱)
» نیمه شعبان(۱)
» پرشین بلاگ(۱)
» مجمع عمومی(۱)
» وبلاگ فارسی(۱)
» برگزاری(۱)
» قبولی(۱)
» استعدادهای درخشان(۱)
» انجمن(۱)
» مقاله(۱)
» آموزشی(۱)
» میلاد(۱)
» رمضان(۱)
» عید(۱)
» غدیر(۱)
» یلدا(۱)
» اعمال(۱)
» غدیرخم(۱)
» نوروز(۱)
» شب(۱)
» روش مطالعه(۱)
» بسیج(۱)
» دهه ی فجر(۱)
» مدیران(۱)
» جهانی(۱)
» روزه(۱)
» 90(۱)
» همدردی(۱)
» احکام(۱)
» مهدی(عج)(۱)
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 11:32  توسط سعیدسرمیلی  | 

دروس دوره راهنمایی -

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 11:28  توسط سعیدسرمیلی  | 

سئوالات امتحاني -

1) نمونه سؤالات پايه سوم -61 مطلب

نمونه سؤالات امتحاني پايه سوم

2) نمونه سؤالات پايه دوم -64 مطلب

نمونه سؤالات امتحاني پايه دوم

3) نمونه سؤالات پايه اول -62 مطلب

نمونه سؤالات امتحاني پايه اول

نمونه سوالات امتحانی پایه دوم -5 مطلب

نمونه سوالات امتحانی پایه دوم

) نمونه سوالات امتحانی -57 مطلب

نمونه سوالات امتحانی کلیه پایه

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 11:27  توسط سعیدسرمیلی  | 

مدرسه راهنمایی صالحین

بسم الله الرحمن الرحیم - جمعه نهم اسفند 1387
سئوالات امتحاني - جمعه نهم اسفند 1387
دروس دوره راهنمایی - جمعه نهم اسفند 1387
نمونه سوالات سال سوم - جمعه نهم اسفند 1387
آموزش تصویری تاریخ سوم راهنمایی - جمعه نهم اسفند 1387
[عنوان ندارد

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 11:24  توسط سعیدسرمیلی  | 

کارگاه قرآن

عنوان ندارد] - چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - جمعه نهم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - جمعه دوم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و هفتم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - جمعه بیست و ششم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - شنبه بیستم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - شنبه بیستم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - شنبه بیستم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - شنبه بیستم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - شنبه بیستم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - شنبه بیستم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - شنبه بیستم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - جمعه نوزدهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - جمعه دوازدهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - جمعه دوازدهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - جمعه دوازدهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - جمعه دوازدهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - جمعه دوازدهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - جمعه دوازدهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - جمعه دوازدهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - جمعه دوازدهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - پنجشنبه یازدهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - پنجشنبه یازدهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - پنجشنبه یازدهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - پنجشنبه یازدهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - پنجشنبه یازدهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - پنجشنبه یازدهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - پنجشنبه یازدهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - چهارشنبه دهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - چهارشنبه دهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - چهارشنبه دهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - چهارشنبه دهم فروردین 1390
[عنوان ندارد] - چهارشنبه دهم فروردین 1390

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 11:21  توسط سعیدسرمیلی  | 

مدرسه قرآن و نماز

(عجل الله تعالی فرجه ) - جمعه سی و یکم تیر 1390
میلاد نور مبارک - شنبه بیست و پنجم تیر 1390
احادیثی از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) - شنبه بیست و پنجم تیر 1390
بشارت پیروزی منجی درقرآن - شنبه بیست و پنجم تیر 1390
بشارت منجی درقرآن - شنبه بیست و پنجم تیر 1390
چشم به راه مهدی(عج) - جمعه بیست و چهارم تیر 1390
شعر انتظار - جمعه هفدهم تیر 1390
میلاد نور مبارک - پنجشنبه شانزدهم تیر 1390
السلام علیک یا اباعبدالله الحسین(علیه السلام) - دوشنبه سیزدهم تیر 1390
عیدسعید مبعث - پنجشنبه نهم تیر 1390
سخنان رسول خدا(صل الله علیه وآله وسلم) - پنجشنبه نهم تیر 1390
بهداشت ونظافت درنظر رسول خدا(صل الله علیه وآله وسلم) - پنجشنبه نهم تیر 1390
سخن گفتن زسول خدا(صل الله علیه وآله وسلم) - پنجشنبه نهم تیر 1390
تواضع وفروتنی رسول خدا(صل الله علیه وآله وسلم) - پنجشنبه نهم تیر 1390
سالروز شهادت امام هفتم - سه شنبه هفتم تیر 1390
حواست هست که با چه کسی همکاری می کنی؟ - سه شنبه هفتم تیر 1390
منظومه انتظار - جمعه سوم تیر 1390
سالروز وفات حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) - شنبه بیست و هشتم خرداد 1390
یا صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه) - جمعه بیست و هفتم خرداد 1390
میلاد نور - پنجشنبه بیست و ششم خرداد 1390
نامگذاری با نام والقاب حضرت علی (علیه السلام) - پنجشنبه بیست و ششم خرداد 1390
حضرت علی (علیه السلام) از نگاه رسول خدا(صل الله علیه وآله وسلم) - پنجشنبه بیست و ششم خرداد 1390
درمدح حضرت علی (علیه السلام) - پنجشنبه بیست و ششم خرداد 1390
درمدح مولود کعبه - پنجشنبه بیست و ششم خرداد 1390
درمدح حضرت علی (علیه السلام) - پنجشنبه بیست و ششم خرداد 1390
میلاد امام جواد (علیه السلام) - دوشنبه بیست و سوم خرداد 1390
نامگذاری به عشق امام نهم - دوشنبه بیست و سوم خرداد 1390
سخنان امام جواد(علیه السلام) - دوشنبه بیست و سوم خرداد 1390
آفتاب پشت ابر - جمعه بیستم خرداد 1390
گزیده ای از سخنان امام هادی (علیه السلام) - یکشنبه پانزدهم خرداد 1390
داستانی از کرامات امام هادی (علیه السلام) - یکشنبه پانزدهم خرداد 1390
قیام خونین 15 خرداد - یکشنبه پانزدهم خرداد 1390
[عنوان ندارد] - شنبه چهاردهم خرداد 1390
[عنوان ندارد] - شنبه چهاردهم خرداد 1390
[عنوان ندارد] - شنبه چهاردهم خرداد 1390
[عنوان ندارد] - جمعه سیزدهم خرداد 1390
[عنوان ندارد] - جمعه ششم خرداد 1390
[عنوان ندارد] - پنجشنبه پنجم خرداد 1390
[عنوان ندارد] - پنجشنبه پنجم خرداد 1390
[عنوان ندارد] - سه شنبه سوم خرداد 1390
[عنوان ندارد] - سه شنبه سوم خرداد 1390
[عنوان ندارد] - سه شنبه سوم خرداد 1390
[عنوان ندارد] - جمعه بیست و سوم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - شنبه هفدهم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - شنبه هفدهم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - شنبه هفدهم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - جمعه شانزدهم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1390
[عنوان ندارد] - چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1390

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 11:18  توسط سعیدسرمیلی  | 

آیه الکرسی

چرا آیة الکرسی می‌خوانیم؟

آیة‌الکرسی نام یک آیه است که با الله لا اله الا هو الحی القیوم آغاز و با هو العلی العظیم پایان می‌یابد و دو آیه بعد از آن جزء آیة‌الکرسی نمی‌باشد، هر چند در برخی از موارد به خواندن آن‌ها همراه آیة‌الکرسی تاکید شده است.

فضیلت و عظمت

رسول اکرم صلی الله علیه و آله به علی علیه‌السلام فرمودند: «قرآن کلامی برتر و بزرگ است و سوره بقره، سید قرآن و آیة‌الکرسی سید بقره است.». سپس فرمودند: «آیة‌الکرسی از گنجینه‌ای در زیر عرش به من عطا شده است و قبل از من به هیچ پیغمبری چنین عطائی نشده است.»

سفارش به خواندن آیة‌الکرسی در روایات

حضرت علی علیه‌السلام فرمودند: بر مسلمان لازم است که شب را به پایان نیاورد مگر آنکه آیة‌الکرسی را بخواند و اگر می‌دانستید که آیة‌الکرسی چیست و در آن چیست، هرگز آن را رها نمی‌کردید. پیامبر به من فرمود: «آیة‌الکرسی» از گنجینه‌ای در زیر عرش به من عطا شده است و قبل از من به هیچ پیغمبری چنین عطائی نشده است. سپس حضرت فرمود: «از وقتی این مطلب را از پیامبر صلی الله علیه واله شنیدم، در تمام شب‌ها آن را خواندم و هرگز آن را ترک نکردم.» سپس فرمودند: «هر شب در سه وقت آیة‌الکرسی را می‌خوانم.»2
همچنین حضرت علی علیه‌السلام فرمودند: پیامبر صلی الله علیه واله مرا خواست و فرمود: آنگاه که به بستر خواب رفتی بسیار استغفار کن و صلوات بفرست و زیاد قل هو الله احد (سوره توحید) را بخوان که نور قرآن است و بر تو باد به قرائت آیة‌الکرسی که در هر حرف آن هزار برکت و هزار رحمت است.3
امام باقر علیه‌السلام فرمودند: هر کسی در پی وضو گرفتن، آیة‌الکرسی بخواند، خداوند ثواب چهل سال عبادت به وی عطا کند و ...4

امام موسی بن جعفر علیه‌السلام فرمودند: هر فردی که می‌خواهد سفر کند به طرف در بایستد و سه آیة‌الکرسی به طرف راست، چپ و مقابل خود بخواند و این موجب حفظ و دفع بدی‌ها و پریشانی می‌شود.8

پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه‌السلام فرمودند: آنگاه که از منزل در پی حاجتی بیرون شدی آیة‌الکرسی تلاوت کن، زیرا موجب برآورده شدن حاجت می‌باشد.5
امام حسن عسگری علیه‌السلام فرمودند: آنگاه که در سفر احتمال خطر دادی، قبل از سفر سوره‌های حمد، معوذتین، آیة‌الکرسی و قدر را بخوان.6
امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: هر وقت خواستی سفر کنی با میمنت است، به شرط اینکه قبل از آن صدقه بدهی و آیة‌الکرسی بخوانی.7
امام موسی بن جعفر علیه‌السلام فرمودند: هر فردی که می‌خواهد سفر کند به طرف در بایستد و سه آیة‌الکرسی به طرف راست، چپ و مقابل خود بخواند و این موجب حفظ و دفع بدی‌ها و پریشانی می‌شود.8
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمودند: هر وقت شخص آیة‌الکرسی بخواند و بر اهل قبور اهداء کند، خداوند از هر حرف آن، ملکی می‌آفریند که تا قیامت برای آن شخص تسبیح می‌کند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله درباره آیة‌الکرسی فرمودند: «در خانه آیة‌الکرسی بخوانید که شیطان به شما نزدیک نمی‌شود.»9

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 11:16  توسط سعیدسرمیلی  | 

مدرسه قرآن

دعای مطالعه - سه شنبه ششم دی 1390
ممعجزات حضرت عیسی (علیه السلام )درمنابع اسلامی - یکشنبه چهارم دی 1390
ازسخنان امام سجاد-علیه السلام- - سه شنبه بیست و نهم آذر 1390
فصل ظهور - جمعه بیست و پنجم آذر 1390
خورشید وماه درقران - شنبه نوزدهم آذر 1390
سخنی از امام حسین -علیه السلام- درباره ی امام زمان -عجل الله تعالی فرجه الشریف - جمعه هجدهم آذر 1390
سخن امام سجاد (علیه السلام) درباره ی قرآن - چهارشنبه شانزدهم آذر 1390
سخن امام حسین (علیه السلام) درباره قرآن - دوشنبه چهاردهم آذر 1390
با امام حسین علیه السلام در قرآن - دوشنبه چهاردهم آذر 1390
با امام حسین علیه السلام در قرآن - دوشنبه چهاردهم آذر 1390
با امام حسین علیه السلام در قرآن - دوشنبه چهاردهم آذر 1390
سخن امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) درباره ی امام حسین (علیه السلام) - جمعه یازدهم آذر 1390
آغاز ماه حماسه - یکشنبه ششم آذر 1390
موعود درقرآن - جمعه چهارم آذر 1390
شأن‌نزول سوره "هل اتی" به نقل از تفسیر المیزان - سه شنبه یکم آذر 1390
24 ذی الحجه روز مباهله گرامی باد - یکشنبه بیست و نهم آبان 1390
معرفی حضرت مهدی (عج)درخطابه ی غدیر رسول اکرم(صل الله علیه وآله وسلم) - جمعه بیست و هفتم آبان 1390
رازهای شگفت انگیز طبیعت در قرآن - پنجشنبه بیست و ششم آبان 1390
فرازی از خطابه ی غدیر رسول خدا(صلوات الله وسلامه علیه) - سه شنبه بیست و چهارم آبان 1390
میلاد نور مبارک باد - جمعه بیستم آبان 1390
سخنان امام هادی (علیه السلام) درباره امام زمان (عجل الله تعالی فرجه ) - جمعه بیستم آبان 1390
سخنان امام هادی (علیه السلام) درباره ی قرآن کریم - پنجشنبه نوزدهم آبان 1390
عید سعید قربان مبارک - یکشنبه پانزدهم آبان 1390
جوانان وقران - پنجشنبه دوازدهم آبان 1390
آثار نگاه كردن و گوش دادن به قرآن كريم - پنجشنبه دوازدهم آبان 1390
ذكر وياد خدا - یکشنبه هشتم آبان 1390
سخنان جواد (علیه اسلام )درباره امام زمان (علیه السلام) - جمعه ششم آبان 1390
امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) درکلام رسول خدا (صلوات الله علیه وآله) - جمعه بیست و دوم مهر 1390
صلوات مخصوص حضرت امام رضا (علیه السلام) - یکشنبه هفدهم مهر 1390
راز جاوداني قرآن از زبان امام رضا(علیه السلام) - جمعه پانزدهم مهر 1390
سخن امام رضا (علیه السلام) درباره امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) - جمعه پانزدهم مهر 1390
اوخواهد آمد - جمعه هشتم مهر 1390
سالروز شهادت امام جعفر صادق( علیه السلام) - شنبه دوم مهر 1390
یک گنج بزرگ دنیا از زبان امام صادق (ع) - جمعه یکم مهر 1390
ازسخنان امام جعفر صادق (علیه السلام) - جمعه یکم مهر 1390
ازسخنان امام جعفر صادق (علیه السلام) درباره قرآن پدر ومادر - جمعه یکم مهر 1390
سخنی از امام علی (علیه السلام) درباره قرآن - شنبه دوازدهم شهریور 1390
حکایت پیرمرد ونوه اش - جمعه یازدهم شهریور 1390
حسن خوبان - جمعه یازدهم شهریور 1390
عید مبارک - سه شنبه هشتم شهریور 1390
شهادت امام علی (علیه السلام) - دوشنبه سی و یکم مرداد 1390
بخش هایی از وصیت نامه امام علی (علیه السلام) - دوشنبه سی و یکم مرداد 1390
ظهور درنگاه امیرالمومنین (علیه السلام) - جمعه بیست و هشتم مرداد 1390
از سخنان امام حسن مجتبی (علیه السلام) درباره قرآن - سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390
سخنان امام رضا (علیه السلام)درباره ماه مبارک رمضان - شنبه پانزدهم مرداد 1390
سخنان امام صادق (علیه السلام)وامام محمد باقر(علیه السلام) درباره ماه مبارک رمضان - شنبه پانزدهم مرداد 1390
سخن رسول خدا (صل الله علیه وآله) در باب ثواب قرائت قرآن در ماه مبارک رمضان - شنبه پانزدهم مرداد 1390
شعر انتظار - جمعه هفتم مرداد 1390
فضیلت صلوات - پنجشنبه ششم مرداد 1390
آیه الکرسی - یکشنبه دوم مرداد 1390
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 11:14  توسط سعیدسرمیلی  | 

نماز و قرآن

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 11:10  توسط سعیدسرمیلی  |